Falconry s.r.o.

Obalovaná semena a osiva

Smyslem obalování travních nebo zemědělských semen je využití pomocných půdních látek - superabsorbentů a nových technologií pro zlepšení parametrů poškozených půd v suchých oblastech nejen v ČR. Využíváme novou technologii WASP, která na principu speciální peletizace semen s Hydrogelem umožňuje zvýšit vzcházivost osiva. V podmínkách aridního prostředí bez možnosti závlah jde o významné opatření, využitelné v produkčním i neprodukčním zemědělství.

Přínosem je:

  • zlepšení kvality a ochranné funkce rostlinného pokryvu, zvýšení biodiverzity
  • stabilizace půdy, rozvoj rostlinného patra zlepší meliorační a infiltrační vlastnosti půdy
  • zlepší se hospodaření s vodou v krajině
  • zvýšená vzcházivost osiv urychlí stabilizaci ploch a zmírní následky extrémních klimatických projevů (povodně, sucho)
  • inovace technologií umožní efektivnější činnost firem, pracujících v oboru
  • z toho plynou jak úspory na ochranných opatřeních i při údržbě ploch, tak i zvýšení efektivnosti u firem (min. 5-10%)

 

Naše společnost zajišťuje obalování takřka všech druhů travních semen, zemědělského osiva a lesních semen, za předpokladu dodržení jediné podmínky: minimální množství čistých semen určených k obalení živinami a superabsorbentem je 500 kg!

Tato webová stránka používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte.

Více informací