Falconry s.r.o.

Hydrogel®

HYDROGEL® pomáhá pěstitelům při maximálním využití vody a vláhy

HYDROGEL® jako produkt pokročilé technologie, je nástrojem pro vodohospodářské nakládání s půdou, určený pro zemědělské, zahradnické a lesnické odvětví.  

Moderní Technologie v oblasti superabsorbentů

HYDROGEL ® absorbuje 100krát více vody než je jeho vlastní hmotnost. V případě suché půdy je na živiny bohatá voda uvolněna do kořenové zóny rostlin, kde je nejvíce potřebná. HYDROGEL ® pomáhá vytvořit konstantní vlhké podmínky v kořenové oblasti rostliny, čímž zabraňuje ztrátě vlhkosti v případě nedostatečných srážek i zavlažování, během horka a sucha.

Aplikováním HYDROGEL ® je snížena jak četnost zavlažování, tak četnost aplikace výživných látek. Konstantní vláha a výživa půdy má za následek maximalizaci potenciálu sklizně plodin. Navíc jsou sníženy zavlažovací a mzdové náklady, což vede k ještě většímu zisku.

Hydrogel-Oblasti_pouziti.pdf Hydrogel-FAQ.pdf Hydrogel-Technicka_data.pdf Hydrogel-Davkovani.pdf

Výhody

Za použití odborných znalostí v krajinářství, zahradnictví či zemědělství,  HYDROGEL ®  zajistí snížení nákladů, snížení požadavků na zavlažování a navýšení marže. Naše vynikající výrobky společně se zákaznickým servisem, bezkonkurenční technickou podporou a poradenstvím jsou zárukou kvalitního obchodu pro všechny zákazníky. Polymery, testované jak v laboratorních, tak přírodních podmínkách vykazují velmi efektivní výsledky v zadržování vody. HYDROGEL ® nejen zlepšuje růst rostlin a jejich výnos, ale zároveň zajišťuje neustálou vlhkost půdy a tím i v konečném důsledky návratnost investic.

Pokročilá technologie  HYDROGEL ®  

Půda

 • Zvyšuje kapacitu zadržování vody v půdě
 • Zvyšuje filtrační schopnost a snižuje možný splach vody
 • Podporuje promočení půdy a substrátu
 • Snižuje erozi půdy a vyplavování hnojiv

Rostliny

 • Zvyšuje životnost rostlin
 • Podporuje růst rostlin a jejich vývoj
 • Podporuje životnost rostlin pro zvýšení prodeje
 • Podporuje růst v kořenové oblasti

 Náklady a životní prostředí

 • Redukuje četnost zavlažování
 • Snižuje náklady na pracovní sílu spojenou s údržbou a zavlažováním
 • Dlouhá životnost a výkonnost i pod tlakem zeminy
 • Zlepšuje okrasné využití rostlin
 • Snižuje úhyn rostlin

Oblasti aplikace

 • Komerční zahradnictví
 • Krajinářství a zalesňování
 • Setí trávy
 • Rehabilitace půdy
 • Školky
 • Přeprava a skladování rostlin
 • Městské okrasné záhony

Informace o produktu

HYDROGEL®, je přípravek na bázi polymerů,  který byl speciálně navržen a vyroben k zadržování vody a živin v půdě a jejich následnému pozvolnému uvolňování. Při styku s vodou   HYDROGEL®, rychle bobtná (kypří půdu) a absorbováním a zadržováním velkého množství vody vytvoří gelovou hmotu. Gel na sebe váže nejen vodu, ale i živiny v ní rozpuštěné a dlouhodobě je fixuje v blízkosti kořenového systému, což se pozitivně odráží nejen v rychlejším počátečním vývoji, ale i ve zlepšení hospodaření vodou a příjmu živin při překonávání přísušků.

HYDROGEL®,je vysoce síťovaný, nerozpustný super absorpční aniontový polymer, který je částečně neutralizovaný draslíkem.  HYDROGEL®, neobsahuje akrylamid a je dostupný jako bílé, suché a pevné granule různých velikostí a s úžasnou silou absorpce vody. Různé typy půd vyžadují různé velikosti granulí. Zpravidla se používá dvojí frakce a to jemnější (micro) – velikost granulí je 0,2 – 0,8 mm a hrubší (medium) – velikost granulí je 0,8 – 2,00 mm.

Po nabobtnání do stavu gelu se HYDROGEL®, chová jako rezervoár vody, která je tak dostupná rostlinám, kdykoliv je potřeba. Tato vlastnost pomáhá rostlinám se lépe vypořádat s nedostatkem vláhy v období vegetace. Během postupného uvolňování vody z vytvořeného gelu rovněž dochází k tvorbě pórovitého prostoru v půdě. Takto dodatečně vzniklý prostor v půdě zlepšuje fyzikální půdní vlastnosti a to plynné fáze (provzdušnění) a kapalné fáze (zlepšení infiltrace vody a její stabilizace v půdě) čímž se zlepšují podmínky pro tvorbu kořenového systému a příjmu živin.  HYDROGEL®, silně odolává tlaku půdy bez ztráty schopnosti a síly nabobtnávání.

V rostlinné výrobě, zahradnictví a ovocnářství je dostupnost vody u kořenů rostlin jedním z hlavních limitujících faktorů jejich růstu a docilovaných výnosů. Zvláště tak tomu je v suchých a polosuchých oblastech, kde jsou různě dlouhá období sucha jedním z nejdůležitějších biotických faktorů. Sucha afektují nejen růst rostlin, ale kvantitu i kvalitu úrody. HYDROGEL®, přidaný do zeminy případně zároveň s růstovými látkami (makro-mikrohnojivy) pak působí jako vodní rezervoár při zachování nebo zlepšení struktury půdy.

Použití

 • terénní úpravy
 • zalesňování
 • sportovní a golfová hřiště
 • pozemkové úpravy
 • komerční zahradnictví
 • zemědělství rostlin
 • přeprava a skladování

HYDROGEL®    specifické rysy produktu

V rostlinné a ovocnářské výrobě je dostupnost vody u kořenů rostlin jedním z hlavních limitujících faktorů jejich růstu a produktivity úrody. Zvláště tak tomu je v suchých a polosuchých oblastech, kde jsou období sucha jedním z nejdůležitějších biotických faktorů. Sucha afektují nejen růst rostlin, ale kvantitu úrody, ale zároveň její kvalitu. HYDROGEL přidaný do zeminy a růstová činidla pak působí jako vodní rezervoár a zachovávají tak strukturu půdy.

Dotaz na produkt Hydrogel®

Tato webová stránka používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte.

Více informací