Falconry s.r.o.

Firesorb®

FIRESORB® - pro boj s požárem- přísada pro požární třídy A

Voda je stále jedničkou v oblasti hasicích zařízení. Její dostupnost však závisí na prostředí. Předpovědi však počítají se snížením dostupnosti vody. Tím více důvodů je pro zvýšení efektivnosti vody v oblasti hašení s užitím FIRESORB®  u.

FIRESORB ® je protipožární přísada, pro požáry stupně A. Kapalný polymer, jinými slovy roztok, absorbuje ve vodě a vytváří množství několikrát přesahující jeho vlastní hmotnost. Tvoří tak přilnavý a zašťiťující gel, který neobsahuje žádné vzduchové bubliny, ale sestává se z rovnoměrně zahuštěné vody. 

FIRESORB ® Gel má velmi dobrou přilnavou vlastnost. Dokonce přilne v tloušťce až 10 mm na hladké, svislé plochy (např. okna) nebo na stropy.

Vzhledem k chemicko-fyzikálním vlastnostem FIRESORB® u je rychlost odpařování vody značně snížena a to i při vyšších teplotách.  Díky těmto schopnostem se výrazně sníží spotřeba vody.

Firesorb-FAQ.pdf Firesorb-Technicka_data.pdf

Výhody

 • Tvorba ochranného gelu - přilnavého na všech površích 
 • Hasící gel má chladící a ochranný účinek
 • Protékání hasiva dovnitř hořlavého materiálu
 • Použitelný pro pozemní ale i leteckou aplikaci
 • Zvýšení hasební vzdálenosti, dostřiku
 • Vysoká účinnost u požárů prašných produktů (mouka, obilí, uhelný prach…) 
 • Snížení odpařování
 • Snižuje riziko opětovného vzplanutí
 • Zvýšený dělící efekt – gelová clona
 • Rychlá tvorba protipožárních zábran
 • Nižší potřeba vody
 • Není destrukční
 • Není nebezpečný pro životní prostředí
 • Nezávislý na tepelných vlivech
 • Po zásahu - Lehce omyvatelný proudem vody
 • Využitelný pro všechny hasicí přístroje

Informace o produktu

Schválení

FIRESORB ® byl testován s ohledem na chemické vlastnosti a fyzikální zákon dle přísných německých požárních a environmentálních regulací, a tím byl schválen jako hasicí přísada pod registračním číslem PL 1-98. FIRESORB ® je schválen jako hasicí přísada v mnoha zemích světa. 

Vliv na životní prostředí a likvidace

Některé části FIRESORB ®  jsou snadno biologicky odbouratelné. FIRESORB ® je klasifikován pro úroveň ohrožení vody 1.

Pokud se dostane do kanalizace, likviduje se dle platných místních předpisů (čističky odpadních vod, apod.).

FIRESORB ® koncentrát se nesmí dostat do otevřených vodních toků. 

Díky používání FIRESORB ®  při zdolávání požárů, je množství kontaminované vody minimalizováno a tím i menší množství musí být zlikvidováno. 

Při použití jako preventivní požární ochrana, FIRESORB ® následně snižuje riziko ekologické a ekonomické škody.

Firesorb-Detailni_informace_o_produktu.pdf

Použití

Dávkování

 • Hašení požáru: 1,0% až 1,5%
 • Ochlazování/Stínění: 2,0% až 3,0%
 • Požární zábrany/lesní požády 1,0% až 1,5%
 • Polo-stacionární požární jednotky: 1,0% až 2,0%

Hašení

Na hořících materiálech FIRESORB ® Gel vytváří nad proporční chladicí účinek díky vysoké hustotě a snižuje rychlost odpařování. Tento účinek je rozhodující při boji s vysoce energetickými požáry s velmi vysokými teplotami. Za těchto okolností se voda okamžitě vypaří. FIRESORB ® Gel naopak odřízne přívod kyslíku od hořícího materiálu, což vytváří intenzivní chlazení a udusí plameny. To má za následek okamžité snížení teploty okolo hořícího materiálu. Horké, kyselé plyny se tak vysráží a saze jsou vázány.

Ochrana

Pokud existuje nebezpečí požáru převzetím plamenů u sousedních budov, FIRESORB ® Gel se postará o preventivní ochranu těchto objektů. Zde je výhodou vyšší rychlost dávkování (mezi 2,0% a 2,5%), protože chladicí a ochranný efekt je vyšší a účinnější. Také může být dosaženo lepší přilnavosti.

Dotaz na produkt Firesorb®

Tato webová stránka používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte.

Více informací