Falconry s.r.o.

Dvojitý tubus

Revoluční systém dvojitého tubusu pro protipovodňovou ochranu lidí, majetku a přírody.

Řízení toku kontaminované vody a jiných nebezpečných kapalin je vážným problémem, kterému dnes čelí každý Hasičský záchranný sbor. Výstavba hráze z pískových pytlů je často málo účinná, nákladná a pracná (je zapotřebí mnoho pracovníků).

Základním nápadem bylo použít váhu samotné vody, aby byla zajištěna účinná a funkční hráz, která zabraňuje nekontrolovanému odtoku kapalin. Dvojitý tubus může být použit také pro vytvoření jezírka, bránící uniku vody do okolí. Dvoukomorová konstrukce brání tomu, aby se převrátila nebo posunula: zákony fyziky se používají k velkému efektu! 

Snadná manipulace s malým počtem pracovníků (2 až 3 osoby), rychle instalovaná a účinná ve všech terénech, to je s dvojitým tubusem vynikající koncepce. 

Dvoutrubkový tubus je vyroben z extrémně silného a chemicky odolného polyethylenu. Průměr většího tubusu je 40 (respektive 70) cm, menšího pak 20 (respektive 30) cm. Maximální jednorázová délka dvojitého tubusu je až 300 metrů. Je minimalizován skladovací prostor a celková hmotnost, která je nižší než 100 kg pro celý zádržný systém, činí tento jedinečný systém ochrany, ideálním pro použití všemi záchrannými sbory.


Použití

Na stojaté nebo tekoucí vodě

Vodou a vzduchem naplněný dvojitý tubus

Mimořádné události s ropnými produkty na vodě jsou velmi závažné problémy. Nejdůležitější je zabránit rozšíření ropných skvrn v co nejkratším čase, když nemáme k dispozici dostatečný počet pracovníků a k dispozici nejsou ani vhodné materiály.

Řešením je použít stejný dvojitý tubus, který se používá při protipovodňové ochraně na souši.

Velká komora dvojitého tubusu je na zemi naplněna vzduchem, natažena přes vodu a pevně ukotvena. Vzhledem k tomu, že vzduchem naplněná velká komora má malou hmotnost a malou nornou hloubku na vodě, má také malý nebo takřka žádný odpor vůči průtoku vody. Může ji proto natáhnout přes vodní plochu malé množství pracovníků, aniž by bylo nutné používat silné tažné zařízení. Jakmile je dvojitý tubus natažen přes vodní plochu, je zapotřebí naplnit malou komoru vodou tak, aby byla ponořena do vody alespoň 18 cm. Po odstranění ropných produktů může být celý systém rychle a efektivně odstraněn stejným počtem pracovníků.

Příprava k využití:

Doporučujeme nejdříve rozvinout požadovanou délku (max. 150m) materiálu dvojitého tubusu na zemi. Velkou komoru tubusu naplníme vzduchem pomocí vzduchového dmychadla. Koncovky pro všechny druhy dmychadel jsou stejné jako koncovky u komory dvojitého tubusu. Dvojitý tubus lze velmi jednoduše natáhnout přes vodní hladinu. Pouze dva pracovníci jsou potřební při natažení této norné stěny (plovoucí bariéry). Z důvodu lehké hmotnosti a snadnému postupu, lze dvojitý tubus rychle natáhnout do požadované polohy (použití navijáku - dle rychlosti průtoku vody). Vyžitím koncovek, které dodáváme dle potřeb a požadavku, může být propojeno mnoho délek (X x 150 m) dvojitého tubusu.

K úniku zachycených ropných látek většinou dochází při přechodu norné stěny z vody na souš. Tento problém je excelentně vyřešen, neboť malá komoru tubusu, která je naplněna vodou, přesně kopíruje jakýkoliv terén a proto nedochází v těchto inkriminovaných místech k úniku ropných látek.

Vzhledem k tomu, že dvojitý tubus naplněný vodou a vzduchem přesně kopíruje vlnové pohyby vody, je takřka nemožné, aby se rozlité ropné skvrny dostaly přes vrchol této plovoucí bariéry.

Na souši

Vodou naplněný dvojitý tubus

Stavění hrází z pytlů s pískem či jiné zemní hráze jsou často vysoce neefektivní. Mobilní systém pro usměrnění a zadržení toku vody je nyní realitou!

Nebezpečné kapaliny a znečišťující látky jsou zadrženy a usměrněny ve všech terénech. K instalaci systému je potřeba jen málo členů týmu - dva jsou dostačující - dvojitý tubus může být totiž použit v potřebné délce, která je nákladově nejvíce efektivní.

 

 

Příprava k využití:

Poté, co byla odvinuta požadovaná délka materiálu dvojitého tubusu, může být zkrácena odříznutím a jednotlivé konce uzavřeny dodávanými svorkami. Nebo zbývající tubusový materiál může být ponechán na válci a uzavřen je pouze jeden konec tubusu svorkou. Pokud musí být hráz z dvojitého tubusu prodloužena nebo vytvořen kruh, pak stačí jednoduše položit jeden konec tubusu na druhý.

Dvojitá komora tubusu zabraňuje tomu, aby se tubus odkutálel - prostě jsou efektně využity fyzikální zákony.

Tubus sám o sobě může být také použit jako nádoba na obrovské množství vylité tekutiny. Tubus roztažen v délce 150 m, a z toho ve vytvořeném kruhu, při naplnění tubusu do výšky 30 cm, dává zádržnou kapacitu až 650 000 litrů, pokud je použit na vhodném terénu.

Další možnosti využití:

  • protipovodňová zábrana – hráz( výška 35-55cm)
  • bariéra pro pěnové koberce
  • vodní nádrž pro lesní požáry
  • nádoba na tekutiny v obou komorách
  • hadice pro naplnění a vzdušnou ventilaci
  • hadice pro průtok nebezpečných kapalin
  • nádrž pro pitnou vodu
  • Damming of Creeks

Dvojitý tubus – hráz do dveří a vrat

Vodou naplněný dvojitý tubus

Nebezpečné materiály a kontaminovaná voda použitá k hašení uvnitř skladů nebo jiných uzavřených prostorů vyžadují rychlé a efektivní utěsnění dveří a vrat, zabraňující úniku kontaminované vody nebo materiálů do dalších volných prostorů.

Stavební předpisy a obecně provoz ve výrobě často brání tomu, aby trvalé řešení tohoto problému bylo zajištěno zabudováním nějakého zádržného systému přímo do instalace dveří nebo vrat.

Možným řešením je opět dvojitý tubus. Dveřní utěsnění slouží k zadržení povodňové nebo kontaminované vody. Je vyrobeno z polyethylenu, který zajišťuje sílu i chemickou odolnost. K utěsnění dveří je třeba prostě položit dveřní dvojitý tubus do vhodné pozice a naplnit vodou. Maximální výška zadržené vody je 35 cm.

Tubus na obrázku je dobře uzavřený na jedné straně a má délku cca 8 metrů. Na druhé straně je plnící mechanismus, který umožňuje naplnit vodou obě komory najednou. Kompletní systém může být uskladněn v kovovém kufříku, který může být umístěn k hasicímu přístroji, vedle dveří skladu. Pro pohotovostní vozidla doporučujeme uskladnit dveřní bariéru do hliníkového kontejneru.

Příprava k využití:

Celý systém vyjmeme z kufříku a rozložíme celý tubus do dveřního prostoru a naplníme oba tubusy vodou. Tím uzavřeme možnost úniku kontaminované kapaliny. Tubus je k dispozici v dlouhých nebo krátkých délkách. Je možné utěsnit dvoje nebo i více dveří s jednou délkou dvojitého tubusu. Je také ideální i jako protipovodňová ochrana se všemi výhodami jako u dvojitého tubusu používaného při protipovodňové ochraně.

Šetří náklady na likvidaci kontaminovaných pískových pytlů. Tubus roztažen v délce 8 m, a z toho ve vytvořeném kruhu, při naplnění tubusu do výšky 35 cm, dává zádržnou kapacitu až 1 250 litrů, pokud je použit na vhodném terénu. Může být používán v různých prostředích s dalším přínosem, vysokou odolností vůči chemikáliím.

Technické specifikace:

Dvojitý dveřní tubus je vyroben z polyethylenu. Dostupné délky tubusu jsou od 2 do 30 m. Průměr komor je 40 cm a 20 cm. Jedna strana tubusů je utěsněna slepením a druhou stranu tvoří dvě spojené trubkovité části. Plnící sekce ve tvaru Y, slouží pro současné naplnění obou tubusů vodou.

Kulovitý ventil a C-spojovač je vyroben z hliníku.

Celková váha hliníkového kufříku: cca 10 kg

Velikost kufříku (2-20 m délky tubusu), délka 588 mm, šířka 395 mm, výška 265 mm

Velikost kontejneru (21-30 m délky tubusu), délka 805 mm, šířka 543 mm, výška 364 mm

Dotaz na produkt Dvojitý tubus

Tato webová stránka používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte.

Více informací