Falconry s.r.o.

Stockosorb®

STOCKOSORB® pomáhá pěstitelům při maximálním využití vody a vláhy

STOCKOSORB® jako produkt pokročilé technologie, je nástrojem pro vodohospodářské nakládání s půdou, určený pro zemědělské, zahradnické a lesnické odvětví.  

Moderní Technologie v oblasti superabsorbentů

STOCKOSORB ® absorbuje 100krát více vody než je jeho vlastní hmotnost. V případě suché půdy je na živiny bohatá voda uvolněna do kořenové zóny rostlin, kde je nejvíce potřebná. STOCKOSORB ® pomáhá vytvořit konstantní vlhké podmínky v kořenové oblasti rostliny, čímž zabraňuje ztrátě vlhkosti v případě nedostatečných srážek i zavlažování, během horka a sucha.

Aplikováním STOCKOSORB ® je snížena jak četnost zavlažování, tak četnost aplikace výživných látek. Konstantní vláha a výživa půdy má za následek maximalizaci potenciálu sklizně plodin. Navíc jsou sníženy zavlažovací a mzdové náklady, což vede k ještě většímu zisku.

Výhody

Za použití odborných znalostí v krajinářství, zahradnictví či zemědělství,  STOCKOSORB ®  zajistí snížení nákladů, snížení požadavků na zavlažování a navýšení marže. Naše vynikající výrobky společně se zákaznickým servisem, bezkonkurenční technickou podporou a poradenstvím jsou zárukou kvalitního obchodu pro všechny zákazníky. Polymery, testované jak v laboratorních, tak přírodních podmínkách vykazují velmi efektivní výsledky v zadržování vody.STOCKOSORB ® nejen zlepšuje růst rostlin a jejich výnos, ale zároveň zajišťuje neustálou vlhkost půdy a tím i v konečném důsledky návratnost investic.

Pokročilá technologie  STOCKOSORB ®  

Půda

 • Zvyšuje kapacitu zadržování vody v půdě
 • Zvyšuje filtrační schopnost a snižuje možný splach vody
 • Podporuje promočení půdy a substrátu
 • Snižuje erozi půdy a vyplavování hnojiv

Rostliny

 • Zvyšuje životnost rostlin
 • Podporuje růst rostlin a jejich vývoj
 • Podporuje životnost rostlin pro zvýšení prodeje
 • Podporuje růst v kořenové oblasti

 Náklady a životní prostředí

 • Redukuje četnost zavlažování
 • Snižuje náklady na pracovní sílu spojenou s údržbou a zavlažováním
 • Dlouhá životnost a výkonnost i pod tlakem zeminy
 • Zlepšuje okrasné využití rostlin
 • Snižuje úhyn rostlin

Oblasti aplikace

 • Komerční zahradnictví
 • Krajinářství a zalesňování
 • Setí trávy
 • Rehabilitace půdy
 • Školky
 • Přeprava a skladování rostlin
 • Městské okrasné záhony

Informace o produktu

Superabsorbenty řady STOCKOSORB® 500 – chemický základ všech typů:

nesítěný akrylamid/ kopolymer kyseliny akrylové, jsou částečně neutralizovány hydroxidem draselným a amoniakem, které jsou základními živinami rostlin.

Zesíťováním kopolymerů se vytvoří trojrozměrná síť a učiní STOCKOSORB®  nerozpustný ve vodě. Akrylamid zlepšuje dlouhodobou stabilitu STOCKOSORB® , zatímco kombinace kyseliny akrylové a hydroxidu draselného vytvoří superrychlé a velké nabobtnání objemu jednotlivých zrn. Přídavek amoniaku vede k ekologické ochraně tohoto výrobků bez škodlivého dopadu na životní prostředí.

STOCKOSORB® je velmi šetrný k životnímu prostředí.

Použití

 • terénní úpravy
 • zalesňování
 • sportovní a golfová hřiště
 • pozemkové úpravy
 • komerční zahradnictví
 • zemědělství rostlin
 • přeprava a skladování

STOCKOSORB® specifické rysy produktu

V rostlinné a ovocnářské výrobě je dostupnost vody u kořenů rostlin jedním z hlavních limitujících faktorů jejich růstu a produktivity úrody. Zvláště tak tomu je v suchých a polosuchých oblastech, kde jsou období sucha jedním z nejdůležitějších biotických faktorů. Sucha afektují nejen růst rostlin, ale kvantitu úrody, ale zároveň její kvalitu. STOCKOSORB přidaný do zeminy a růstová činidla pak působí jako vodní rezervoár a zachovávají tak strukturu půdy.

Dotaz na produkt Stockosorb®

Tato webová stránka používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte.

Více informací